• sproztoka5

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

 • sproztoka2

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

 • sproztoka3

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

 • sproztoka1

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

Smaller Default Larger

Historia

Historia szkoły

 

Z dziejów Szkoły

 W dawnych wiekach nauczanie młodzieży z Roztoki i Brzezin odbywało się  początkowo tylko w Tropiu, a później - częściowo także w Rożnowie.

Szkoła w Tropiu, pierwotnie parafialna, istniała już przed 1596 rokiem. Obsługiwała chcące i mogące się uczyć dzieci z całej parafii, czyli 18 ówczesnych niewielkich wiosek; zwłaszcza z miejscowości od wschodu : Witkówka, Wiesiółka, Łazy, Radajowice, Rożnów, Gierowa, Roztoka, Brzeziny i Dzierżaniny; i od zachodu: Łęki, Ciechosławice, Witowice, Wytrzyszczka i Będzieszyna.

Przez jakiś czas miała pomieszczenie w przykościelnych salkach, dobudowanych do północnego muru nawy, nad trzynastowieczną zakrystią i późniejszą kaplicą, poświęconą obecnie Miłosierdziu Bożemu. Funkcje nauczyciela pełnił w tej szkole przeważnie organista, a kierownika - ks. proboszcz.

Po ustanowieniu szkolnictwa publicznego, na początku XX wieku szkoła powszechna mieściła się na samej granicy Tropia i Wiatrowic, w sąsiedztwie obecnej posesji J. J. Bogdałów, przed kładką na Dunajcu.

 

2. Początek Szkoły w Roztoce-Brzezinach

Pierwotny budynek szkoły położony był nieco niżej obecnego. Służył nauczaniu przez kilkadziesiąt lat. Wcześniej młodzież uczyła się w szkołach parafialnych w Tropiu i w Rożnowie.

Nowy budynek, już murowany, został zbudowany w roku 1968. Nie miał żadnych urządzeń sanitarnych. Sanitariaty, tzw. suche, skład opału i magazyn znajdowały się w budynku pomocniczym na zapleczu szkoły. Z powodu małej ilości sal szkoła przez około 20 lat korzystała z drewnianego budynku tzw. baranówki, odległej od szkoły ok. 500 m.; służył on na zajęcia techniczne i nauczanie początkowe. Obecnie w  nim znajduje się wiejska świetlica.
 

3. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły

         Przebudowa i rozbudowa budynku szkolnego, trwająca blisko 12 lat, zapoczątkowana była w formie prac społecznych pod kierownictwem dyrektora Marka Nowakowskiego, kontynuowana przez firmy budowlane za dyrektora szkoły Bogusława Wolaka i doprowadzona do finału pod kierownictwem dyr. mgr Barbary Woźniak. Pierwotne plany rozbudowy ulegały zmianom m.in. z powodu zmiany systemu oświaty w roku 1999 i powstaniu tylko sześcioklasowych szkół podstawowych.

W nowych segmentach budynku szkoły zlokalizowano oddziały klas I – III, oddział przedszkolny, szatnię, bibliotekę, sekretariat, kotłownię, sanitariaty oraz salę komputerową.

        

4. Ukończenie przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły

         Kolejnym wyzwaniem było przeprowadzenie generalnego remontu pozostałego segmentu „A”. Dzięki życzliwości Wójta Gminy, Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem oraz pomocy Sołtysa wsi Roztoka Brzeziny w lipcu 2004 roku rozpoczęto modernizację ostatniej części starego budynku. Dzięki temu, że prace te były dobrze zorganizowane, nowy segment był gotowy w październiku. Również prace wykończeniowe przebiegały sprawnie. 
        25 listopada 2004 roku, odbyło się uroczyste otwarcie tej części budynku. W tej części obiektu oddano dwie sale lekcyjne, zastępczą salę gimnastyczną, pokój nauczycielski i WC.